News‎ > ‎

Cuban Dance Days Update.

posted 28 Jun 2010, 07:37 by Dmitrijs Cerenkovs   [ updated 28 Jun 2010, 08:03 ]

Schedule

Sunday, July 4th

Matīsa 28
 • 13.00 – 14.00 Cuban Salsa (Beginners)*
 • 14.15 – 15.15 Cuban Salsa (Improvers/Intermediate)
 • 15.30 - 16.30 Rueda de Casino (Improvers/Intermediate)
 • 16.45 – 17.45 Cuban Rumba (All levels)
1 class - 4 Ls, 2 classes - 7 Ls, 3 classes - 10 Ls, 4 classes - 12 Ls.

Open air

Kaļķu 1, Atpūtas parks „Egle”
Live music from Tiago Loei and Friends
Free animations in Conga and Samba
Dj Yuris
Free entrance. Starting at 20.00.

Monday, July 5th

Artelis, Blaumaņa iela 32
 • 20.00-21.00 Rumba in Salsa (Improvers/Intermediate)
21.00-01.00 Salsa party with Dj Yuris, live music from Tiago Loei & Tropicana, shows from Reinaldo & Julia and from the best salsa schools in Riga.
Entrance fee: from 20.00 - 3 Ls (with class), from 21.00 - 2 Ls.

Tuesday, July 6th

Fīlings, Smilšu 1/3, Doma laukums
 • 20.00-21.00 Cuban Mambo (all levels) – 3 Ls
21.00-01.00 Salsa party with Dj Yuris. Free entrance.

*levels mentioned for Cuban style

BIO

Reinaldo Enrique Leyva Powell was born in Cuba and finished the municipal
dance school. Having arrived to Ukraine in students days Reinaldo became the
break dance instructor and participant of different show ballets.He has got a higher degree in the Modern
dancing field.
Reinaldo is the vice-president of the 1st Spanish & Latin
American cultural centre in Kyiv, The President of the Cuban association in Ukraine, founder of the first and the biggest salsa dance studio in Ukraine “Salsa Club”. He and his colleagues organize salsa congress “Salsa Mayovka” and Cuban festival “Cuba Si!”, regularily give interviews to newspapers and magazines, perform on TV.

Reinaldo comes to Riga together with his long-time partner and co-leader of Salsa Club Julia Hannochko.

Nodarbību saraksts

Svētdiena, 4 jūlijs

Matīsa 28
 • 13.00 – 14.00 Cuban Salsa (iesācēji)*
 • 14.15 – 15.15 Cuban Salsa (ar priekšzināšanām/vidējais)
 • 15.30 - 16.30 Rueda de Casino (ar priekšzināšanām/vidējais)
 • 16.45 – 17.45 Cuban Rumba (visi līmeņi)
1 nodarbība - 4 Ls, 2 nodarbības - 7 Ls, 3 nod. - 10 Ls, 4 nod. - 12 Ls.

Open air

Kaļķu 1, Atpūtas parks „Egle”
Dzīva mūzika no Tiago Loei and Friends
Bezmaksas animācijas Conga un Samba
Dj Yuris
Ieeja brīva. Sākums 20.00.

Pirmdiena, 5 jūlijs

Artelis, Blaumaņa ielā 32
 • 20.00-21.00 Rumba in Salsa (ar priekšzināšanām/vidējais)
21.00-01.00 Salsa party ar Dj Yuris, dzīva mūzika no Tiago Loei & Tropicana, šovi no Reinaldo & Julia un no labākām salsas skolām Rīgā.
No 20.00 ieeja 3 Ls (ar nodarbību), no 21.00 - 2 Ls.

Otrdiena, 6 jūlijs

Fīlings, Smilšu 1/3, Doma laukums
 • 20.00-21.00 Cuban Mambo (visi līmeņi) – 3 Ls
21.00-01.00 Salsa party ar Dj Yuris. Ieeja brīva.

*ir norādīti līmeņi tieši kubiešu stilā

BIO

Reinaldo Enrique Leyva Powell ir dzimis Kubā, kur arī pabeidzis municipālo deju skolu. Atbraucot uz Ukrainu studiju gados, kļūst par breikdensa pasniedzēju un dažādu šova baletu dalībnieku.

Reinaldo, kā īstais kubietis, ir ļoti enerģisks un vienmēr meklē kaut ko jaunu. Viņš ir pirmā Spāņu un Latīņamerikāņu kult’uras centra viceprezidents, Kubiešu Kopienas Ukrainā presidents, pirmās un lielākās salsas studijas Ukrainā “Salsa Club” dibinātājs. Reinaldo un viņa kolē’gi organizē salsas kongresu “Salsa Mayovka” un kubiešu festivālu “Cuba Si!”, regulāri dod intervijas presei, uzstājās populārajos TV šovos.

Reinaldo Pauels brauc uz Rīgu kopā ar savu ilggadējo deju partneri un „Salsa Club” līdzvadītāju Jūliju Gannočko.

Расписание

Воскресенье, 4 июля

Матиса 28
 • 13.00 – 14.00 Cuban Salsa (начинающие)*
 • 14.15 – 15.15 Cuban Salsa (владеющие основами/средний)
 • 15.30 - 16.30 Rueda de Casino (владеющие основами/средний)
 • 16.45 – 17.45 Cuban Rumba (все уровни)
1 занятие - 4 лата, 2 занятия - 7 лат, 3 занятия - 10 лат, 4 занятия - 12 лат.

Open air

Kaļķu 1, Atpūtas parks „Egle”
Живая музыка от Tiago Loei and Friends
Бесплатные анимации по Conga и Samba
Dj Yuris
Вход свободный. Начало в 20.00.

Понедельник, 5 июля

Artelis, Blaumaņa ielā 32
 • 20.00-21.00 Rumba in Salsa (владеющие основами/средний)
21.00-01.00 Salsa party с Dj Yuris, живая музыка от Tiago Loei & Tropicana, шоу от Рейнальдо и Юлии и от лучших сальса-школ Риги.
С 20.00 вход 3 лата (вместе с уроком), с 21.00 - 2 лата.

Вторник, 6 июля

Fīlings, Smilšu 1/3, Doma laukums
 • 20.00-21.00 Cuban Mambo (все уровни)
21.00-01.00 Salsa party с Dj Yuris.

*указаны уровни владения кубинским стилем сальсы

BIO

Рейнальдо Энрике Лейва Пауэль родился на Кубе и закончил там муниципальную
школу танцев. Приехав в Украину в студенческие годы, он становится
преподавателем брейк-данса, участвует в различных шоу-балетах. Имеет высшее
хореографическое образование по направлению Современные танцы.
Рейнальдо Пауэль, как истинный кубинец, очень энергичный и постоянно находится в
поисках чего-то нового. Рейнальдо - вице-президент первого
Испано-латиноамериканского культурного центра, организованного в Киеве,
Президент Кубинского Землячества в Украине, основатель первой и самой крупной сальса-школы Украины «Сальса Клуб», организатор сальса-конгресса «Сальса Маёвка» и кубинского фестиваля «Cuba Si!» с участием известных во всем мире международных педагогов-хореографов. Рейнальдо и его коллеги регулярно дают интервью прессе, выступают в популярных ТВ-программах.

В Ригу Рейнальдо Пауэль приезжает вместе со своей многолетней партнёршей по танцам и соруководителем «Сальса Клуба» Юлией Ганночко.
Comments