Z‎ > ‎Big Parties‎ > ‎

New Year Salsa Party 2012

posted 17 Dec 2011, 05:59 by Dmitrijs Cerenkovs   [ updated 30 Dec 2011, 03:38 ]
Date: 31.12.11 - 01.01.12  :)
Time: 22:00 - 06:00;
Location: Casa De La Salsa;
DJs: DJ AlexeyThe Joker Is Wild; DJ Jurgita (LT)
Show program, animations;
Dress code: masquerade;
Entrance fee: 7 Ls (limited to 135 tickets), first 50 tickets - 5 Ls
Registration at info@vivalasalsa.lv
Special guests from Vilnius!
And special guests from Tallinn :) (Including DJ Rain & Alina Moskvina)Jaungada salsas maskarādes ballīte
31.decembrī, sākot ar plkst. 22:00, Salsas mājā!
Jaunais 2012.gads sagaidām kopā!:)


Tātad mīlie draugi, jau pavisam drīz ir Jaunais gads. Un ir klāt laiks padomāt kā to nosvinēt, jo, kā zināms, kā Jauno Gadu nosvinēsi, tā to novadīsi. Tāpēc ir jēga to nosvinēt jautri, dejojot un labo cilvēku kompānijā. Tieši to mēs Jums arī piedāvājām. Katru Jauno Gadu mēs, salsas dejotāji, sagaidām kopā, vienā lielā draudzīgā kompānijā:) Un šajā Jaunajā Gadā piedāvāju turpināt tradīciju. Tāpēc tiek izsludināts Jaungada Salsas Maskarādes balle!!!

Kas būs?
Pirmkārt, protams, daudz deju. Un viss, kas pienākas Jauna gada sagaidīšanai – konkursi, animācijas, cirka mākslinieku (Žako un Katrin) uzstāšanas, pie pulta  DJ Jurgita (LT), DJ Joker un Ļoša.

Kad?
Sākam savākties 31.decembrī, plkst. 22.00 un attiecīgi dejojām, priecājamies un svinam līdz 1.janvāra plkst. 6:00.

Ko ņemam līdzi?
Pirmkārt – kostīmi – svētku noskaņai un personīgam jautrumam. Tā ir Maskarādes balle, tāpēc kostīmi ir nepieciešami.:) Mīļie draugi, izrādiet iztēli, lai Jaunais gads ir spilgts. Sliktākajā gadījumā dabūjiet vismaz masku.:) Un, protams, maiņas apavi.. Tāpat, līdzi ņēmsim „groziņu” – kaut ko kopīgām svētku galdam, padzert un paēst. Nedaudz un nesātīgi, jo ar pilno vēderu būs grūti dejot. Tieši tāpēc nedaudz alkohola, vairāk ūdens un sulas. :)
Un, protams, jautrs un komunikabls noskaņojums un vēlēšanas labi pavadīt laiku.

Cik māksa?
7Ls par visu šo baudu, 1Ls stundā + pēdēja stunda bezmaksas. :)
Uzmanību, ņemot vērā pagājušo gadu pieredzi, tiek uzsākta biļešu daudzuma kontrole.
Tiks pārdotas 135 biļetes. Tāpēc pirmais, kas pieņems lēmumu par to, ka vēlas Jauno gadu sagaidīt kopā ar mums, arī saņems tādu iespēju. Nevelciet garumā ar lēmumu līdz pēdējām brīdim. Biļetes būs iepriekšpārdošanā sākot ar 15.decembri un līdz pēdējai pārdotai biļetei. Ieejā laidīsim iekšā ja tikai paliks neizpārdotas biļetes.

Priekš kam?
Lai nesēdētu mājas pie televizora.:) Un lai viss 2012.gads būtu jautrs, dejojošs un ar labiem cilvēkiem apkārt.


Uz tikšanos 31.decembrī! Laimīgo Jauno gadu visiem-viesiem-viesim!!! :)
Новогодний сальса-бал-маскарад
31 декабря, в 22:00 в Сальса-доме!
Новый 2012 год встречаем вместе!
Итак друзья, уже совсем скоро Новый год. И пора бы подумать как его встретить, ибо, как известно, как встретишь Новый год, так его и проведешь.

А посему имеет смысл его встретить весело, танцуя, и в компании хороших людей.:)
Что вам и предлагается сделать. Каждый Новый год мы, сальсеро, встречаем вместе, одной большой дружной компанией:) и в этот год предлагаю продолжить традицию. Так что объявляется Новогодний сальса-бал-маскарад!!!


Что будет?
Конечно, много танцев в первую очередь. Ну и все, что сопровождает встречу Нового года - конкурсы, анимации, выступление цирковых артистов (Жако и Катрин), за пультом DJ Jurgita (LT), DJ Joker и Лёша.

Когда?
Начинаем собираться 31 декабря, в 22:00 и соответственно танцуем, веселимся и гуляем до 06:00 1 января.

Что с собой?
Во-первых - костюмы. Это для праздничного настроения и для личного веселья. Это бал-маскарад, поэтому костюмы обязательны!:) Ребят, проявите фантазию. Пусть Новый год будет ярким.:) На худой конец - достаньте хотя бы маску.:) Ну и, конечно, сменная обувь. Также с собой берем "корзиночку" - что-то на общий стол, попить и поесть. Не надо много и не надо тяжестей, ведь на совсем сытый желудок тяжело танцевать. По той же причине не много алкоголя, по-больше воды и соков.:)
Ну и, конечно, веселое и общительное настроение, и желание хорошо провести время.

Сколько стоит?
7 латов за все это удовольствие. Выходит по лату за час + последний час бесплатно.:)
Внимание, учитывая опыт прошлых лет, вводится строгий контроль на количество проданых билетов. Всего будет продано 135 билетов. Так что кто первый принял решение о том, что хочет встречать Новый год с нами, тот и получил такую возможность. Не затягивайте с решением на последний момент. Билеты будут в предварительной продаже с 15 декабря. И до последнего проданного билета. На входе будем пускать только, если останутся нераспроданные билеты.

Зачем?
Чтобы не сидеть дома возле телевизора.:) Чтобы весь 2012 год был веселым, танцующим и в окружении хороших людей!


До встречи 31 декабря! Счастливого наступающего Нового 2012 года всем-всем-всем!!!:)
Comments